Assertiever worden

Heb je te weinig zelfvertrouwen? Heb je het gevoel dat mensen over je heen lopen en dat je niet serieus wordt genomen? Veel mensen hebben hier last van. Ze zijn ‘te aardig’ en laten hun leven te veel door anderen beïnvloeden. Wie op zoek is naar oplossingen komt dan vaak uit bij allerlei trainingen om assertiever te worden.

NIET ZO ONZEKER

Assertieve mensen zijn zelfverzekerd en krijgen veel voor elkaar. Dat is althans het beeld dat we van assertiviteit hebben. Het klinkt ook heel positief en veel mensen willen daarom assertiever worden. Soms gebeurt dit onder druk van hun omgeving, bijvoorbeeld als ze te horen krijgen dat ze niet zo onzeker moeten zijn en assertiever moeten worden. Vaak ook vinden mensen van zichzelf dat ze door hun onzekerheid te veel kansen in het leven missen en dat ze assertiever moeten worden om die kansen wel te pakken. Want ‘je moet het kaas niet van je brood laten eten’.

ASSERTIEVER WORDEN KAN OOK ANDERS

Assertiviteit associeren we al gauw met voor jezelf opkomen. Dat kan gepaard gaan met beelden van vuisten die op tafels slaan of een duidelijke, luide stem die directe taal uitspreekt. Terwijl mensen die willen leren om assertiever te worden nu net niet uitblinken in die directe en stevige (lichaams)taal. Zij beschikken eerder over kwaliteiten die gaan over geduld, bescheidenheid, van een afstandje waarnemen… Dan kan het beeld van assertiviteit al gauw een brug te ver zijn.
Maar assertiever worden kan ook anders. Het begint met zelfbewustzijn. Wat zijn de voordelen van minder assertief zijn? Wat levert het je op? Wanneer wordt het een nadeel? Wat zou je in die situaties anders willen en wat past bij jou?

KIJK NAAR DE DIEPERE LAAG VAN JEZELF

In veel vaardigheidstrainingen die mensen leren om assertiever te worden ligt de nadruk op gedrag, datgene wat jij moet ‘doen’ om je assertiviteit te verbeteren. Maar onder de laag van gedrag zit jouw grondpatroon. Jouw eigen manier van denken, voelen, doen. Kortom, jouw ‘zijn’ . Als je gedrag wilt veranderen, kijk dan vooral naar de diepere laag van jezelf. Dit is wat we bij Vanuitjou ook altijd doen. We gaan op zoek naar diepere gedragspatronen zodat eventueel nieuw aan te leren gedrag ook aansluit bij jouw authentieke persoon. Dan weet je ook wat voor jou de maat is in assertiviteit. Zo wil de één leren om tijdens vergaderingen zijn collega’s aan te spreken, terwijl de ander wil leren om zijn eigen tijd in te delen en dit niet door anderen te laten beslissen.

Assertiever worden is voor iedereen anders. Wil je hier zelf mee aan de slag? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. Ook kan je bij mij terecht voor een burn-out behandeling